SEO
SEO

Področja celovitosti


Osnovna celovitost

To je usklajenost različnih vidikov našega bitja - celote telesa, čustev in razuma. Na osnovni ravni smo celi, ko si naše telesne potrebe ne nasprotujejo, ko nimamo ambivalentnih čustev in motivov, ko nas ne pestijo nerazrešena miselna protislovja, ko naša prepričanja niso v nasprotju z našimi potrebami in željami.

 

Med dejavnostmi, ki jih ponujam, je vzpostavljanju osnovne celovitosti namenjeno samospoznavanje.

 

Osrednja celovitost

To je prostost naše zavesti. Na osrednji ravni smo celi, ko ne čutimo napora usmerjanja ali odvračanja pozornosti. Ta napor, ki se ga največkrat niti ne zavedamo, je bistvo nezadovoljstva z življenjem, v njegovi odsotnosti pa zasije preprosta, nepogojena radost, ki neodtujljivo pripada bivanju samemu. Ta radost, ko jo enkrat spoznamo in se v njej ustalimo, ima moč spreminjanja vseh ostalih vidikov našega življenja.

 

Vzpostavljanju osrednje celovitosti je namenjena meditacija preproste prisotnosti.

 

Osebnostna celovitost

To je usklajenost naše narave in življenjskega namena z vlogami, ki jih imamo med ljudmi. Je celovitost naše identitete, naša osebna integriteta. Če med ljudmi najdemo mesto, ki nam omogoča izražanje tega, kar po svoji naravi in bistvu smo, lahko gradimo svoje življenje. Lahko se ustalimo in napredujemo, nadgrajujemo to, kar že vemo in imamo. Dokler tega mesta ne najdemo, vsako grajenje pomeni le še globlje zapletanje v nezadovoljujoče odnose, zaradi česar se ga lotevamo polovičarsko in neprepričljivo ter zato neuspešno.

 

Ravni osebnostne celovitosti je med mojimi dejavnostmi namenjena veščina pogovarjanja.

SEO
SEO
Če lahko berete tole, vaš brskalnik strani ne prikazuje pravilno. Namestite si novo različico Firefoxa, Google Chrome ali Opere.