SEO
SEO

Poti k celovitosti

Pot k celovitosti je ena sama: vaša lastna. Po njej pa lahko hodite hitreje in lažje, če si pomagate z izkušnjami drugih. Moja pot, iz katere izhajajo vse tu ponujene dejavnosti, je sestavljena iz petih prepletajočih se steza: razumevanja, meditacije, samospoznavanja, samospreminjanja in ustvarjanja. Pri prvih dveh gre za spoznavanje splošnih zakonitosti delovanja duševnosti, pri ostalih treh pa za spoznavanje in izražanje naših individualnih posebnosti.

a

Razumevanje

Gre za miselno razumevanje splošnih principov delovanja zavesti, duševnosti in družbe ter povezav med njimi. Urejenost misli je ključen dejavnik osnovne celovitosti, še posebno za ljudi, ki jim razmišljanje predstavlja pomemben način stika s svetom. Seveda ni nobenega zagotovila, da stvari razumemo prav in da so naše misli dokončno urejene. Pomembna znaka, da naš pogled na svet stoji na zdravih temeljih, pa sta občutek stabilnosti našega razumevanja, ki ga ni potrebno braniti pred novimi podatki, saj jih je sposobno vključiti vase, ter razumevanje meja razumskega spoznanja. Naše misli se lahko ustalijo in umirijo šele, ko razumemo, da z njimi ne moremo dojeti vsega. Takrat postanejo učinkovite na področjih znotraj njihovega dometa in se umaknejo iz področij, ki ležijo onkraj. (>>> predavanja)

a

Meditacija

Meditacija je končni odraz razumevanja meja razuma. Meditacija ni delovanje z namenom doseganja notranjega miru, ampak stanje notranjega miru, ki nas prevzame, ko uvidimo način delovanja uma in Jaza. Meditacija je osnova celovitosti. Najprej zato, ker prinaša uvide, ki poglabljajo naše razumevanje, še veliko pomembneje pa zato, ker nas odpre za doživljanje globoke, preproste in nepogojene radosti, bistva pravega miru in izhodišča vsakršnega celovitega dejanja. (>>> meditacija preproste prisotnosti)

Samospoznavanje

Samospoznavanje je v prvi vrsti poseben odnos do sebe. Ne poskušamo se spremeniti, ne obtožujemo in ne opravičujemo se, problemov, ki nas pestijo, ne poskušamo rešiti. Namesto tega se poskušamo pogledati take, kot smo, in se razumeti. Zavzetje takega odnosa do sebe je sprva težko, saj smo navajeni venomer nekaj reševati, ko pa se v njem udomačimo in se v opazovanju svojega doživljanja sprostimo, se v nas sprožijo globoke, nepredvidljive, a v osnovi pozitivne spremembe. Spoznanja o sebi so sicer pogosto tudi boleča, a to je zgolj odraz njihove resničnosti, ki nas vodi stran od iluzij k našemu bistvu. (>>> samospoznavanje)

a

Samospreminjanje

Včasih so vzorci, ki smo jih razvili kot način bežanja od sebe, tako močni in škodljivi, da se jih je treba lotiti bolj neposredno. Jemljejo nam čas in energijo, uničujejo nam zdravje in nam preprečujejo globlji uvid vase. Zgolj opazovanje in spoznavanje jih težko odpravi, saj so začeli živeti svoje življenje, neodvisno od vzrokov, zaradi katerih so se oblikovali. Pogosto nam tudi primanjkuje koristnih navad, zaradi česar nam sicer prijetne aktivnosti jemljejo preveč časa in energije, kar nas od njih odvrača. Tako odpravljanje škodljivih kot usvajanje koristnih navad zahteva določeno mero vztrjanosti, da se premaknemo iz območja udobja, ki nas ovira pri spoznavanju novih možnosti. Bistveno pa je, da spreminjanje sebe ne postane nov zasvojenski vzorec, kar lahko prepreči le pravilen odnos do njega. (zaenkrat >>> veščina pogovarjanja, v pripravi še druge dejavnosti)

a

Ustvarjanje

Najboljši način za uskladitev težnje po pripadnosti s težnjo po pristnosti je ustvarjanje. Ustvarjalnost je vez med našim življenjskim namenom in svetom. Ko vemo, kaj želimo ustvarjati, in ko to dejansko počnemo, si oblikujemo oziroma najdemo tudi mesto v svetu, kjer to lahko počnemo in kjer je naša ustvarjalnost cenjena. (>>> samospoznavanje)

SEO
SEO
Če lahko berete tole, vaš brskalnik strani ne prikazuje pravilno. Namestite si novo različico Firefoxa, Google Chrome ali Opere.