SEO
SEO

Celovitost se kaže kot:


 • zmožnost in pripravljenost za delo, ki jo prekinja le telesna, ne umska utrujenost
 • doživljanje dela kot igre in učenja, zanimivega raziskovanja
 • zadovoljstvo brez posebnega razloga
 • občutek, da smo točno tam, kjer hočemo oziroma moramo biti
 • zmožnost mirnega čakanja, nedelovanja
 • občutek za mero - pri delu, v odnosih, v užitkih ...
 • usklajenost med tem, kar verjamemo, in tem, kar počnemo
 • zmožnost natančnega opisovanja, poimenovanja stvari in dogodkov
 • hitro in jasno odločanje
 • zmožnost polnega občutenja, tako prijetnih kot neprijetnih stvari
 • zmožnost pristnega odzivanja
 • smelost in točnost dejanj
 • usklajenost in zadovoljenost potreb
 • konsistenten in stabilen, neogrožen pogled na svet
 • zmožnost spreminjanja svojega pogleda na svet v skladu z izkušnjami
 • zmožnost sprejemanja drugačnosti drugih ljudi
 • zmožnost ustvarjanja kvalitetnih, poglobljenih odnosov
 • nasploh dobro počutje, radost bivanja

Znaki necelovitosti pa so:


 • pogosta utrujenost, predvsem mentalna, nezmožnost za delo
 • nezmožnost usmeritve pozornosti, saj ta venomer uhaja nekam drugam
 • občutek vsesplošne sivine, nemotiviranosti
 • občutek odtujenosti od samega sebe in okolja, v katerem živimo
 • nestrpnost, zaletavost, iskanje hitrih rešitev
 • pretiravanje, nihanje iz ekstrema v ekstrem
 • občutek zlaganosti zaradi neusklajenosti naših prepričanj in delovanja
 • nezmožnost ubesedovanja, nejasne in uhajajoče misli
 • zmedenost in neodločnost
 • občutek odrezanosti od lastnih čustev in občutkov
 • plašnost, nerodnost
 • zavrtost v odzivih in kasnejše obremenjevanje s tem, kaj vse bi lahko rekli ali naredili
 • kopičenje napak
 • zadovoljevanje potreb na račun drugih potreb
 • nejasen in majav ali pa zelo rigiden pogled na svet, ki ga je potrebno venomer pred nekom braniti
 • nezmožnost prilagajanja situacijam in izkušnjam
 • odpor do drugačnosti drugih ljudi
 • ujetost v nezadovoljujočih odnosih, ki "pijejo energijo", iz njih pa ne moremo
 • nasploh slabo počutje, odsotnost veselja do življenja
SEO
SEO
Če lahko berete tole, vaš brskalnik strani ne prikazuje pravilno. Namestite si novo različico Firefoxa, Google Chrome ali Opere.