SEO
SEO

Področja dejavnosti


Dejavnosti, ki jih ponujam, so poti k vsem glavnim področjem celovitosti. Vzpostavljanju osnovne celovitosti je namenjeno samospoznavanje, vzpostavljanju osrednje meditacija preproste prisotnosti, vzpostavljanju osebnostne celovitosti pa veščina pogovarjanja. Tako kot je celovitost konec koncev ena sama, se tudi dejavnosti med seboj dopolnjujejo, a vendar pristopajo k celovitosti vsaka iz svoje smeri.


Samospoznavanje

Poznavanje sebe je osnova vsakršne celovitosti. Je pogoj za sprejetje iz zavesti odrinjenih delov sebe in njihovo povezovanje v celoto tega, kar smo. Pri tem igra bistveno vlogo poseben odnos do sebe, ki ga samospoznavanje spodbuja: razbremenimo se nuje po reševanju problemov in se začnemo svoji duševnosti čuditi ter se iz nje učiti.


Meditacija preproste prisotnosti

Meditacija je akt spoznanja, ne volje. Meditacije ne izvajamo, ampak vanjo zdrsnemo, ko uvidimo preprostost prisotnosti v sedanjosti, v kateri venomer že smo. Ob tem začutimo preprosto, brezpogojno radost, ki začne, če se k njej redno vračamo, prežemati in preoblikovati vse vidike našega bitja in osebnosti.


Veščina pogovarjanja

Zadovoljstvo z našim mestom v družbi je odvisno od ravnovesja med našimi pristnimi težnjami in odnosi z ljudmi. Pri vzpostavljanju in ohranjanju tega ravnovesja je bistveno, kako z ljudmi komuniciramo: znati moramo izraziti svojo resnico, ne da bi pri tem ogrožali resnico drugih. To je jedro veščine pogovarjanja, ki je izjemno preprosto, pa vendar zelo redko upoštevano.

SEO
SEO
Če lahko berete tole, vaš brskalnik strani ne prikazuje pravilno. Namestite si novo različico Firefoxa, Google Chrome ali Opere.