SEO
SEO

Odločitveno samospoznavanje


Obdobja odločanja so gotovo ena najbolj napornih v življenju vsakega človeka. Razpeti smo med, največkrat, dve alternativi, ki se nam kažeta kot nezdružljivi. Pri izbiri katerekoli od njiju nekaj pomembnega pridobimo in nekaj pomembnega izgubimo. Pogosto se nam situacija kaže kot izbira med "srcem" in "glavo", čeprav bi bil verjetno boljši opis izbira med obetajočo možnostjo in poznano, a ne povsem zadovoljujočo dejanskostjo. Toda kako vedeti, ali je možnost realna in ne zgolj fantazija? In kako vedeti, ali dejanskosti res ni mogoče izboljšati?


Za razliko od odprtega samospoznavanja, kjer je problem le izhodišče za nadaljnje raziskovanje, tukaj pri problemu odločitve vztrajamo toliko časa, dokler se na tak ali drugačen način ne razreši. Najprej temeljito pretresemo vsa dejstva, ki jih je glede konkretne odločitvene situacije mogoče zbrati, in včasih se dilema razreši že samo s tem. Predvsem pa raziskujemo motive, ki govorijo v prid ene oziroma druge alternative. Od kod, iz katerega občutka sebe, predstave o sebi oziroma vizije sebe, iz katere življenjske filozofije in katerega pojmovanja dobrega in slabega izvirajo? Ozaveščanje teh vsebin, ki zaradi pritiska odločitve poteka hitreje in intenzivneje kot pri drugih oblikah samospoznavanja, je vredno že samo po sebi, večinoma pa pripelje tudi do globljega uvida v situacijo, iz katerega se pokaže nadaljnja smer delovanja.


Pozicija mene kot vašega raziskovalnega partnerja je pri odločitvenem samospoznavanju še bolj zavestno nevtralna kot pri odprtem samospoznavanju. Dosledno se vzdržujem kakršnegakoli mnenja ali nasveta, celo, kolikor je le možno, kakršnegakoli občutka o tem, kaj bi sam naredil v vaši situaciji. Včasih privzamem vlogo "hudičevega odvetnika", torej namerno usmerjam pozornost k prednostim nasprotne možnosti od tiste, h kateri se trenutno nagibate, z namenom globljega razumevanja situacije. Trudim se, skratka, da na vas ne vplivam na noben način, razen v smislu ozaveščanja. Odločitev, ki jo sprejmete, je zato popolnoma vaša.

SEO
SEO
Če lahko berete tole, vaš brskalnik strani ne prikazuje pravilno. Namestite si novo različico Firefoxa, Google Chrome ali Opere.