SEO
SEO

Predavanja


Predavanja so del moje dejavnosti, ki k celovitosti pristopa po poti razumevanja. V njih predstavljam različne vidike svojega dojemanja celovitosti na abstraktni, miselni ravni. Čeprav so moja izvajanja abstraktna, pa v njih ostajam načeloma fenomenološki oziroma prvooseben: kar izpeljujem, izpeljujem iz lastnega doživljanja in se vanj venomer tudi vračam. Predavanja tako nimajo namena predstavljanja dokončne resnice o stvareh, ampak bolj podajanja izhodišča in ustvarjanja prostora za izmenjavo izkušenj in pogledov na obravnavano temo.


Tematsko se predavanja pogosto vežejo na druge dejavnosti, ki jih ponujam, tako da imajo deloma namen promocije. Kljub temu pa so predvsem nekaj, kar želim dajati vsem, ki jih prvoosebno raziskovanje duševnosti zanima, zato je vstop nanja prost.

SEO
SEO
Če lahko berete tole, vaš brskalnik strani ne prikazuje pravilno. Namestite si novo različico Firefoxa, Google Chrome ali Opere.